Oresunds International School Logo

4. december 2016

Tilsynserklæring

Øresunds Internationale Skole.
Skolekode: 101 564
Tilsynsførende: Tapio Juhl.
Dato for tilsyn: 24. november 2016.
Undervisningssproget er dansk.

Mit tilsyn omfattede 24. november 2016 følgende områder/emner:

1. Matematik 8. & 9. klasse.
2. Kunst 6. & 7. klasse.
3. Natur/teknik (design, mad og håndarbejde) 0. til 3. klasse.
4. Engelsk 8. & 9. klasse.
5. Gennemsyn/vurdering af aktuelle årsplaner for ovennævnte fagområde.
6. Samtaler med elever under læringsprocessen i ovennævnte fag.
7. Samtale med hver enkelt underviser efter uafsluttet lektion. Aktuelle lektion/årsplan.
8. Vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
9. Gennemsyn af den samlede, overordnede møde- og aktivitetskalender for lærerne for 2016/2017.
10. Gennemsyn af aktivitets- og mødeplan for elever og forældre for 2016/2017.
11. En samtale med skolelederen om skolens aktuelle status.

KONTAKT

Kontakt os, hvis du ønsker et møde, en rundtur på skolen eller hvis du har nogen spørgsmål: telefon 32598002 mail kontor@o-i-s.dk

Facebook png

Matematik 8. & 9. klasse

Lektionen var en forberedelse til terminsprøven i uge 48. Som noget nyt (for mig) er opgaveformulering og løsning nu baseret på computer. Efter lidt diskussion om valg af styresystem kom timen godt i gang.

Jeg har sammenholdt årsplanen med den aktuelle lektion. Der var parallelitet og sammenhørighed. Lektionen var vel forberedt. Der var et godt læringsmiljø med en engageret underviser

Kunst 6. & 7. klasse

Lektionen var forberedt som forberedelse til skolens kommende jule-/teaterforestilling, hvor emnet er ”Et nisseeventyr”.

Efter navneopråb og opgaveformulering blev rollerne fordelt (rollehefte). Underviseren var informativ, konstruktiv i sin gennemgang af opgaven. Som underviser gennem mange år har jeg ofte oplevet, at netop det mere ”frie” undervisningsforløb som aktuelle lektion skal have, ofte giver anledning til, at eventuelle skjulte konflikter kommer op til overfladen. – Jeg oplevede ikke noget i den retning. Tvært imod. Der var en gensidig forståelse for både rollefordelingen og opgaven.

Natur/teknik 0. til 3. klasse

Hovedemnet var ”høresansen”.

En god afrundet lektion med en myndig og venlig underviser. Gennem forskellige lydøvelser fik eleverne tydeliggjort begrebet ”lyd”. Også ”dårlige” og ”gode” lyde blev anskueliggjort gennem samtale og eksempler. Lektionen blev afsluttet med en for niveauet afpasset skriftlig opgave.

Engelsk 8. & 9. klasse

Gennemgang og rettelse af øveeksemplar ”Folkeskolens adgangsprøve” (9. klasse, december 2013) med tilhørende ”lydbånd”. Opgaven bestod deraf følgende af fire elementer: Lytte - og læseforståelse, sprog og sprogbrug samt opgave i fri skriftlig fremstilling.

En sikker, afrundet og ”voksen” lektion der fra begyndelse og slut foregik på fremmedsproget.

1. 9. klasses terminsprøve i skriftlig engelsk (juni 2016). Et gennemsnit på 10,6 må anses som særdeles tilfredsstillende.

2. 9. klasses standpunktskarakter i skriftlig engelsk (juni 2016). Et gennemsnit på 11,7 må anses for yderst tilfredsstillende.

2. 9. klasses afgangsprøve i mundtlig engelsk (juni 2016). Et gennemsnit på 12 er absolut meget tilfredsstillende.

Breve til forældre, aktivitetsplan og mødeaktivitet for 2016/2017.
Aktivitets- og mødeplan for 2016/2017 er omfattende. Forældrekontakten, b. la. gennem nyhedsbreve, er ligeledes oplysende og fremstår informativt og læseværdigt.

En samtale med skolelederen om aktuelle status.
Min dag på skolen slutter altid med en samtale med skolens lærere og dens leder. Samtalen med lærerne drejer sig om deres lektion med reference til aktuelle årsplan og min opfattelse af undervisningsforløbet i forhold til den. Skolelederen afslutter dagen med en vurdering af status, fremtiden og eventuelle nye udfordringer. Skolelederen kunne endvidere oplyse, at skolen fortsat har en god tilgang af nye elever.

Efter min bedste vurdering forbereder skolen eleverne til at leve i et folkestyre og i et samfund med frihed.

Jeg kan således konkludere, at skolen ud fra en helhedsvurdering giver en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Tapio Juhl

Tilsynserklæring

Øresunds Internationale Skole.
Skolekode: 101 564
Tilsynsførende: Tapio Juhl.
Dato for tilsyn: 13. juni 2016.
Undervisningssproget er dansk.
Mit tilsyn omfattede 13. juni 2016 følgende områder/emner:
Gymnastik gruppe C (4. + 5.klasse).
Fysik/kemi gruppe E (8. + 9.klasse).
Dansk gruppe C (4. + 5.klasse).
Gennemsyn/vurdering af aktuelle årsplaner for ovennævnte fagområde.
Samtaler med elever under læringsprocessen i ovennævnte fag.
Samtale med hver enkelt underviser efter uafsluttet lektion. Aktuelle lektion/årsplan.
Vurdering af 9. klasses skriftlig afgangseksamen i engelsk.
Vurdering af 9. klasses mundtlige afgangseksamen i dansk.
Vurdering af 9. klasses mundtlige afgangseksamen i engelsk.
Vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
En samtale med skolelederen om skolens aktuelle status.

Gymnastik gruppe C (4. + 5. klasse).

Emnet for lektionen var dans og udtryk. Eleverne skal ifølge årsplanen stifte kendskab til stilarter inden for dans og scenekunst afsluttende med en færdiggørelse/opvisning.
Jeg har sammenholdt årsplanen med den aktuelle lektion. Der var parallelitet og sammenhørighed. Lektionen var vel forberedt, varierende og med en engageret underviser.

Fysik/kemi gruppe E (8. + 9. klasse).
Lektionen var opbygget som en repetition/forberedelse til eksamen i faget for 9. klasse. Netop som emnet er planlagt i årsplanen for faget. Læringssituationen var præget af elevernes engagement og tydelige indsigt og forståelse for de stillede opgaver. Underviserens havde den konsultative rolle.

Dansk gruppe C (4. + 5. klasse).
Opgaven var at ”fremstille en avis”. Et klasseprojekt med ansvarshavende redaktør, journalister, fotografer mv. Alt i overensstemmelse med årsplanen.
Umiddelbart kunne læringssituationen virke uoverskuelig, måske ukontrollerbar. Afspejler sikkert en dagligdag på en redaktion. Og min erfaring og fornemmelse giver mig det bestemte indtryk, at den meget erfarne og dygtige underviser vil få et meget tilfredsstillende resultat.

Vurdering af 9. klasses terminsprøve i skriftlig engelsk (juni 2016).
Et gennemsnit på 10,6 må anses som særdeles tilfredsstillende.

Vurdering af 9. klasses terminsprøve i mundtlig dansk (juni 2016).
Et gennemsnit på 9,6 må vurderes som meget tilfredsstillende. Også og i særdeleshed henset til, at gruppen består af tosprogede elever.

Vurdering af 9. klasses afgangsprøve i mundtlig engelsk (juni 2016).
Et gennemsnit på 12 er absolut meget tilfredsstillende.

Vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
Jeg kommer to dage på skolen om året. Jeg kan derfor slet ikke udstede garantier – men kun en vurdering. En vurdering der bygger på samtaler med elever, undervisere og leder. Når emnet kommer frem i undervisningen, er jeg særlig opmærksom. Efter aftale med underviser stiller jeg ofte uddybende spørgsmål. Lærernes holdninger er bestemt afgørende. Griber de muligheden for en dialog med eleverne? I mit samvær og samtaler med eleverne mærker jeg også en tydelig respekt kønnene imellem. – Ud fra det jeg oplever, har jeg slet ikke grund til bekymring eller påtale.

Breve til forældre, aktivitetsplan og mødeaktivitet for 2016/2017.
Aktivitets- og mødeplan for 2016/2017 er informativ og omfattende. Forældrekontakten, b. la. gennem nyhedsbreve, er ligeledes oplysende og fremstår informativt og læseværdigt.

En samtale med skolelederen om aktuelle status.
Min dag på skolen slutter altid med en samtale med skolens lærere og dens leder. Samtalen med lærerne drejer sig om deres lektion med reference til aktuelle årsplan. Skolelederen afslutter dagen med en vurdering af status, fremtiden og eventuelle nye udfordringer.

Jeg kan således konkludere, at skolen ud fra en helhedsvurdering giver en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Tapio Juhl

© 2017-2024 ved Øresunds Internationale Skole. Alle rettigheder forbeholdt. Øresunds Internationale Skole har licensrettighed til at bruge Applied Scholastics' TM (anvendt læring) undervisningsmetode. Applied Scholastics TM er et indregistreret vare- og servicemærke, ejet af ABLE Int. (Association for Better Living and Education International) og brugt med dets tilladelse.