Undervisningsmiljøvurdering

Hvert 3. år laver skolen en undervisningsmiljøvurdering, den sidste blev afsluttet i 2023. Når undersøgelsen er lavet, bliver der holdt en samtale med eleverne for at se på, hvordan de forskellige emner kan bearbejdes og/eller hvad der skal til, for at holde de gode områder ved lige.

Vi har en målsætning om, at der hvert år skal afholdes mindst en dag, hvor trivsel er på skemaet. Et tema som der arbejdes med hver dag, men målsætningen er specifikt at sætte fuld fokus på trivsel mindst en hel dag om året.
​Vi har de sidste 10 år afholdt to trivselsdage årligt på skolen. Disse dage er gået rigtig godt, og eleverne får leget og samarbejdet internt i klasserne og på tværs af klassetrinnene.

20190612_112003 jpeg

KONTAKT

Kontakt os, hvis du ønsker et møde, en rundtur på skolen eller hvis du har nogen spørgsmål: telefon 32598002 mail kontor@o-i-s.dk

Facebook png
Instagram png
Resized_20191203_150557 jpeg

Vores undersøgelse i 2023 viste, at der er mange ting, som virkelig går rigtig godt og at der er ting, som kan forbedres og skal arbejdes med.
​Undersøgelsen for 2023 viser, at eleverne i stor grad trives på skolen. Særligt giver eleverne udtryk for, at de har venner og trives socialt med deres klassekammerater. Eleverne føler sig trygge på skolens område, og oplever sjældent drillerier i løbet af deres skoledag. Eleverne oplever, at de fleste i deres klasse er venlige, og eleverne har venner. At eleverne føler, at der er rum og plads til alle og der er fokus på venskaber.

Resized_20191206_173229 jpeg

Eleverne ser skolen som et sted, hvor der er højt fokus på deres undervisning; der er tid og hjælp til den enkelte elev, og at man får lov at arbejde i eget tempo. Eleverne synes, at der er støtte og fokus på faglighed i undervisningen, de syntes det går godt i skolen fagligt og socialt. At de lærer meget og bliver bedre gennem den daglige undervisning.

Vi skal fortsætte med at arbejde med de ting, der virker, fra sidste vurdering så som:
At rose eleverne, være opmærksom på årsagen til fravær og hjælpe eleverne med lektiestyring. At vi forsætter med at arbejde på sund mad og generel trivsel.
En gang om året laver hver klasselærer en lille undervisningsmiljø-undersøgelse i deres egen klasse, for at tage temperaturen på klassen og få rettet op på eventuelle ting, der ikke fungerer optimalt.

2023 planen klarlagde, at vi også skal arbejde på følgende:
Lærerne skal arbejde på at synliggøre hvordan og hvornår eleverne har medbestemmelse i undervisningens planlægning og udførelse, samt sociale funktioner.
​Større fokus på indeklima. Lærere sørger for at lufte ud i eller efter undervisning, temperatur og lugt, så det er rart at være i lokalet og at der er pænt i klasserne. Undersøgelsen viste at vi skal arbejde på renlighed på toiletterne.

Lærere og elever skal fortsat være fælles om at skabe et undervisningsmiljø, der giver rum til at lære og arbejde. Der skal være fokus på tydeliggørelse af forskelle mellem arbejdssnak og larm.

Synliggørelse af elevrådsrepræsentanter og elevrådets arbejde og funktion.

Vi skal forsat have arbejde med konflikthåndtering. Her viser undersøgelse at fokus skal være på, at den enkelte elev føler, at konflikten er håndteret og løst fuldt ud.

© 2017-2024 ved Øresunds Internationale Skole. Alle rettigheder forbeholdt. Øresunds Internationale Skole har licensrettighed til at bruge Applied Scholastics' TM (anvendt læring) undervisningsmetode. Applied Scholastics TM er et indregistreret vare- og servicemærke, ejet af ABLE Int. (Association for Better Living and Education International) og brugt med dets tilladelse.