Oresunds International School Logo

Fakta om OIS

En forældredrevet friskole

Øresunds Internationale Skole blev etableret i 2003 og åbnede dørene for eleverne i august 2003. Skoleleder er Saiqa Razi.

Skolens tilsynsførende er per 1. august 2023:
Rene Steffensen.
Vi er en lille skole med rundt regnet 85 elever i alt på hele skolen. Eleverne er fordelt på 4 hold. Antal elever pr. hold er max. 22.
Holdene er sammensat således:
Hold AB er 0. og 3. klassetrin.
Hold C er 4. og 5. klassetrin.
Hold D er 6. og 7. klassetrin.
Hold E er 8. og 9. klassetrin.
Sammensætningen af holdene er muligt, da holdene er små, og eleverne i en stor del af undervisningentiden bliver undervist individuelt, og fordi årsplaner er sammensat, så de imødeser sammensætningen af holdene. Den individuelle indgangsvinkel giver mulighed for at eleven kan arbejde ekstra med et emne når nødvendigt, samt elever der har brug for det kan blive udfodret yderligere. Således kan en elev som er meget dygtig i f.eks. matematik starte på 3. klasses pensum i 2. klasse. Holdenes sammensætning og den individuelle undervisning giver god mulighed for at eleverne tager ansvar for både deres egen og de andre klassekammeraters læring.
Som skole med en størrelse af denne karakter, har vi mulighed for et meget tæt skole-hjem-samarbejde. Alle kender alle, elever som lærere, og det er altid muligt som forældre at finde en lærer at tale med. Vi har altid en forældreintroduktionsaften i starten af hvert skoleår, og to skole-hjem-samtaler i løbet af året, dog med mulighed for flere, hvis nødvendigt. Vi holder altid julefest og sommerfest med forældre. Vi har to idrætsdage, en temauge, to trivselsdage, 9. klasses sidste skoledag med karameller og vandkamp og hver klasse er på udflugt minimum 5 gange om året.
Vi har haft elever til afgangseksamen siden 2011. Læs mere om skolen her på hjemmesiden.

KONTAKT

Kontakt os, hvis du ønsker et møde, en rundtur på skolen eller hvis du har nogen spørgsmål: telefon 32598002 mail kontor@o-i-s.dk

Facebook png
Instagram png

© 2017-2024 ved Øresunds Internationale Skole. Alle rettigheder forbeholdt. Øresunds Internationale Skole har licensrettighed til at bruge Applied Scholastics' TM (anvendt læring) undervisningsmetode. Applied Scholastics TM er et indregistreret vare- og servicemærke, ejet af ABLE Int. (Association for Better Living and Education International) og brugt med dets tilladelse.