Øresunds Internationale Skole er en forældredreven friskole med undervisning fra børnehaveklasse til og med 9. klasse.

I samarbejde med forældrene fremmes elevernes tilegnelse af viden, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Hvor eleverne, når de er færdige med deres skolegang på Øresunds Internationale Skole, er unge mennesker, der har den grundlæggende viden og kunnen, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. En elev, som formår at tilegne sig ny viden om samfundet, og som kan anvende det, de har lært. Eleverne forberedes til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikle viden om og respekt for et demokratisk samfund og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

En hverdag med gensidig respekt lærer og elev imellem, hvor man viser eleverne en optimal opførsel, så det er behageligt for alle at være tilstede.

Skolen anvender L. Ron Hubbards studiemetoder i undervisningen i alle fag i skolen. Dette er en integreret del af skolen samt alle elevers og læreres studier. Skolen anvender endvidere L. Ron Hubbards undervisningspædagogik.

KONTAKT

Kontakt os, hvis du ønsker et møde, en rundtur på skolen eller hvis du har nogen spørgsmål: telefon 32598002 mail kontor@o-i-s.dk

Facebook png
https://www.instagram.com/oresundsinternationaleskole/am png

© 2017-2024 ved Øresunds Internationale Skole. Alle rettigheder forbeholdt. Øresunds Internationale Skole har licensrettighed til at bruge Applied Scholastics' TM (anvendt læring) undervisningsmetode. Applied Scholastics TM er et indregistreret vare- og servicemærke, ejet af ABLE Int. (Association for Better Living and Education International) og brugt med dets tilladelse.