Oresunds International School Logo

Skolens tilsynsførende er 27.03.2018:

Arne Petersen
Fynsvænget 2
5500 Middelfart
arnecpetersen@gmail.com

Den 13. december 2017

Tilsynserklæring

Øresunds Internationale Skole.
Skolekode: 101 564
Tilsynsførende: Tapio Juhl.
Dato for tilsyn: 28. november 2017.
Undervisningssproget er dansk.

Ultimo juli 2017 tilføjede jeg tilsynsrapporten:
”Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og historie. Skoleåret 2016/17”.
Historie standpunkts karakter: 7, 7, 7, 10 = gennemsnit på 7,8
Dansk mundtligt: 7, 10, 10, 12 = gennemsnit på 9,8
Dansk skriftlig fremstilling: 7, 7, 10, 10 = gennemsnit på 8,5
Dansk læsning: 4, 7, 10, 10 = gennemsnit på 7,8
Dansk retstavning: 4, 7, 7, 7 = gennemsnit på 6,3
*(Den ene pige været i udlandet i 5 år og har været på skolen i 3½ år).
Dansk alt i alt med et gennemsnit på = 8,1
Matematik med hjælpemidler: 4, 4, 4, 12 = gennemsnit på 6
Matematik uden hjælpemidler: 4, 4, 7, 12 = gennemsnit på 6,8
Matematik mundtligt: 4, 4, 7, 12 = 6,8 i gennemsnit
Matematik alt i alt med et gennemsnit på= 6,3
EKSAMEN JUNI 2017:
Historie mundtlig eksamen: 7, 10, 4, 10 = gennemsnit på 7,75
Dansk mundtligt: 7, 7, 10, 10 = gennemsnit på 8,5
Dansk skriftlig fremstilling: 7, 7, 10, 10 = gennemsnit på 8,5
Dansk læsning: 4, 7, 7, 10 = gennemsnit på 7
Dansk retstavning: 02, 4, 7, 10 = gennemsnit på 5,8
*6,8 i gennemsnit de sidste 4 år. (Den ene pige har været i udlandet i 5 år og har været på skolen i 3½ år. Skolen har iværksat tiltag til næste år.)
Dansk alt i alt med et gennemsnit på = 7,4
Matematik med hjælpemidler: 2, 4, 4, 12 = gennemsnit på 5,5.
*(6,0 i gennemsnit over de sidste 4 år). Skolen har iværksat tiltag til næste år.
Matematik uden hjælpemidler: 4, 4, 7, 10 = gennemsnit på 6,3 (Sidste 4 år 6,5).
Matematik i alt med et gennemsnit på= 5,9 (Sidste 4 år 6,2).
Karaktererne fra 2013- 2014 – 2015 – viser, at skolen i dansk og matematik i 79 % af tiden holder os over, og i mange tilfælde en stor del over Københavns Kommunes afgangskarakterer. I de 24 % af tiden ligger skolen på deres niveau eller lidt under.
De sidste 4 år har skolen over 8 i gennemsnit i de bundne fag. Hvilket er lidt højere end de frie skolers gennemsnit.

KONTAKT

Kontakt os, hvis du ønsker et møde, en rundtur på skolen eller hvis du har nogen spørgsmål: telefon 32598002 mail kontor@o-i-s.dk

Facebook png

Mit tilsyn omfattede 28. november 2017 følgende områder/emner:

Jeg fulgte undervisningen i hver gruppe, sammenholdt årsplanen for aktuelle fag og lektion. Videre har jeg, når det var muligt uden forstyrrelse og efter aftale med underviser, udspurgt enkelte elever indblik af aktuelle fags problematikker, lektiehjælp i hjemmet samt forståelse af begrebet ”demokrati”.

A. Sport 6. & 7.

B. Biologi 8. & 9.

C. Dansk 8. & 9.

Endvidere samtale med skoleleder om status, årsplaner, aktivitets- og mødeplan samt skolens nyhedsbrev.

A. Sport 6. & 7.

Da skolens adgang til idrætshallen var optaget af eksamen, var lektionen henlagt til klasselokalet og indeholdt hovedemnet: ”Introduktion til folkeskolens prøve i idræt.” Lektionen blev gennemført med en videoforevisning som introduktion med gennemgang af termer. Elever blev derefter delt op i grupper for dernæst at præsentere gruppens opgaveløsning. – Sidste del af undervisningen blev i et ophold i regnvejret udført som ”opvarmning” i skolegården.

B. Biologi 8. & 9.

Lektionens hovedemne var ”evolution”. Hovedspørgsmålet ”unik” contra ”forskellighed” blev diskuteret ud fra forskellige vinkler og synspunkter. Den lærer-styrede debat førte videre til begreberne: art – dna – rekombination og mutation. Tidsmæssigt afpasset arbejdede elever som selvstudium videre i fagheftet ”Livets udvikling” (biologifaget Clio, adressefelt ”Internet”). - Måske er eleverne meget modne? Deres evner for formulering, begrebsforståelse samt sans til se problemer og fakta ud fra forskellige vinkler, overraskede mig meget.

C. Dansk 8. & 9.

Eleverne havde tidligere set opførelsen af den tyske instruktør Herbert Fritschs i en dansk opsætning af Holbergs ”Maskerade” på Det Kongelige Teater. – Lektionen indledtes naturligt med en opsummering af stykkets opsætning og dens tid (oplysningstiden). – Videre perspektiveredes forestillingen i nutidige problematikker, for eksempel æresdrab, kvinders rolle og ligestilling. Videre perspektiverede eleverne begreberne: uenighed, svigt, savn og kærlighed i Susanne Biers ”Den eneste ene” og H.C. Andersens ”Den lille pige med svovlstikkerne”. – Som afslutning på lektionen og Holberg skulle eleverne gennemlæse et essay af Layal Freije (Politiken, 30. juli 2017). Og efter en kort opsummering af genren ”essay” arbejde eleverne enkeltvis med indlærte i forhold til materialet af Layal Freije. – Også i denne lektion udviste eleverne en meget stor grad af modenhed.

Aktivitets- og mødeplan er informativ og overskuelig. Ligeledes ”Nyhedsbrevet”, som ydermere har en flot og informativ opsætning.

Konklusion.

Efter min bedste vurdering forbereder skolen eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Videre er det min opfattelse, at skolen udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Min vurdering er begrundet i et samvær med eleverne, iagttagelse af forholdet elever/lærere, samtaleformen og overværelse af timer i samfundsfag.

Jeg kan således konkludere, at skolen ud fra en helhedsvurdering giver en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Med venlige hilsner


Tapio Juhl
Tilsynsførende

15. august 2017

Tilsynserklæring

Øresunds Internationale Skole.
Skolekode: 101 564
Tilsynsførende: Tapio Juhl.
Tilsynserklæring Øresunds Internationale Skole for august 2017 for skoleåret 2016/2017.

Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og historie

9. klasses afsluttende standpunktskarakterer juni 2017.
Dansk mundtligt: gennemsnit på 9,8
Dansk skriftlig fremstilling: gennemsnit på 8,5
Dansk læsning: gennemsnit på 7,8
Dansk retstavning: gennemsnit på 6,3
Dansk alt i alt med et gennemsnit på = 8,1
Et gennemsnit på 8,1 må vurderes meget tilfredsstillende.

Matematik med hjælpemidler: gennemsnit på 6
Matematik uden hjælpemidler: gennemsnit på 6,8
Matematik mundtligt: 6,8 i gennemsnit
Matematik alt i alt med et gennemsnit på= 6,3
Et gennemsnit på 6,3 er ikke overvældende, men ligger i tråd med Københavns kommune.

Historie gennemsnit på 7,8 må vurderes til ganske tilfredsstillende.

Eksamen maj/juni 2017 9. klasse:

Historie mundtlig: gennemsnit på 7,75 vurderes til ganske tilfredsstillende.

Dansk mundtligt: gennemsnit på 8,5
Dansk skriftlig fremstilling: gennemsnit på 8,5
Dansk læsning: gennemsnit på 7
Dansk retstavning: gennemsnit på 5,8 (Gennemsnittet over de sidste fire år er på 6,8. Skolen har iværksat tiltag til næste skoleår.)
Dansk alt i alt med et gennemsnit på = 7,4 vurderes til at være ganske pænt med en klasse med 100% tosprogede elever.


Matematik med hjælpemidler: gennemsnit på 5,5.
(6,0 i gennemsnit over de sidste 4 år. Skolen har iværksat tiltag til næste skoleår).
Matematik uden hjælpemidler: gennemsnit på 6,3 (Sidste 4 år gennemsnit på 6,5).
Matematik i alt med et gennemsnit på= 5,9 (Sidste 4 år 6,2).
Karaktererne fra 2013 til 2015 - viser, at skolen i dansk og matematik i 79 % af tiden holder sig over, og i mange tilfælde en stor del over Københavns Kommunes afgangskarakterer.
Et gennemsnit som vurderes til at skulle forbedres og som vil blive forbedret af skolens iværksatte tiltag.


De sidste 4 år har skolen et gennemsnit på over 8 i alle de bundne afgangseksaminer. Et gennemsnit som er yderst tilfredsstillende.

Jeg kan således konkludere, ud fra ovenstående karakterer og min observationer i timerne, at skolen ud fra en helhedsvurdering giver en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.


Med venlige hilsner
Tapio Juhl

20. april 2017

Tilsynserklæring

Øresunds Internationale Skole.
Skolekode: 101 564
Tilsynsførende: Tapio Juhl.
Dato for tilsyn: 29. marts 2017.
Undervisningssproget er dansk.

Mit tilsyn (afsendt 4. december 2016) omfattede 24. november 2016 følgende områder/emner:

1. Matematik 8. & 9. klasse.
2. Kunst 6. & 7. klasse.
3. Natur/teknik (design, mad og håndarbejde) 0. til 3. klasse.
4. Engelsk 8. & 9. klasse.
5. Gennemsyn/vurdering af aktuelle årsplaner for ovennævnte fagområde.
6. Samtaler med elever under læringsprocessen i ovennævnte fag.
7. Samtale med hver enkelt underviser efter uafsluttet lektion. Aktuelle lektion/årsplan.
8. Vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
9. Gennemsyn af den samlede, overordnede møde- og aktivitetskalender for lærerne for 2016/2017.
10. Gennemsyn af aktivitets- og mødeplan for elever og forældre for 2016/2017.
11. En samtale med skolelederen om skolens aktuelle status.

Mit tilsyn 29. marts 2017 omfattede følgende:

1. Samfundsfag 8. & 9. klasse.
2. Geografi 8. & 9. klasse.
3. Historie 6. & 7. klasse.
4. Fransk 6. & 7. klasse.
5. Breve til forældre, aktivitetsplan og mødeaktivitet for 2016/2017.
Aktivitets- og mødeplan for 2016/2017 er omfattende. Forældrekontakten, b. la. gennem nyhedsbreve, er ligeledes oplysende og fremstår informativt og læseværdigt.
6. En samtale med skolelederen om skolens aktuelle status.
7. Donationer til skolen.
Skolelederen har over for mig oplyst, at der ikke i det foregående regnskab er modtaget donationer (fx. kontantbeløb, varer, tjenesteydelser, ejendomme m.v.), der tilsammen overstiger 20.000 kr. ekskl. moms.

Samfundsfag 8. & 9. klasse

Hovedemnet var politiske partier.

Som et resultat af et tidligere gruppearbejde om politiske partier, fremlagde eleverne gruppevis Dansk Folkepartis program og politik. Der efter blev program og politik drøftet i klassen. Læreren havde rollen som ordstyrer. Partierne Alternativets og Venstres politik blev fremlagt og behandlet efter samme model.
Efter aftale med læreren bad jeg eleverne forklare udtrykkene ”liberalisme” – ”ideologi” og ”bæredygtigt”. Svarene var præcise og overvejede.
Jeg har sammenholdt årsplanen med den aktuelle lektion samt lærerens aktuelle lektionsplan. Der var parallelitet og sammenhørighed. Lektionen var vel forberedt. Der var et godt læringsmiljø med en engageret underviser.

Geografi 8. & 9. klasse

I en repetition af tidligere emne ”vedvarende energi/fossile brændselsformer” blev de to energiformer præciseret og sammenholdt /vurderet gennem samtaleformen. Fx. kul – olie – gas – kredsløb – oprindelse – forarbejdning og forbrug.

Efterfølgende fik eleverne udleveret forskellige modeller for høj- og lavtryk. Gruppevis skulle eleverne beskrive/vurdere grafernes betydninger og værdier.
Jeg har sammenholdt årsplanen med den aktuelle lektion samt lærerens aktuelle lektionsplan. Der var parallelitet og sammenhørighed. Lektionen var vel forberedt. Da eleverne i 8. & 9. på Øresunds Internationale Skole er modne og velargumenterende, virker den fri undervisningsform velvalgt.

Historie 6. & 7. klasse

Hovedemnet var ”nationale grænser”. Opstående og forandringer fra en historisk vinkel. Ex. danske grænse mod syd 1848 – 1920.
Dernæst fik eleverne opgaven ”problemformulering” på baggrund af Berlin-muren. Gruppevis fremlægning af ”opgaveformulering” (storskærm).
Jeg har sammenholdt årsplanen med den aktuelle lektion samt lærerens aktuelle lektionsplan. Der var parallelitet og sammenhørighed. Lektionen var grundig og forberedt.

Fransk 6. & 7.

Jeg kan ikke det franske sprog. Jeg kan derfor kun henholde mig til årsplanen og anvendte undervisningsmateriale, samt lærerens forklaring af aktuelle grundige og meget afvekslende lektionsplan. Der var der parallelitet og sammenhørighed. Undervisningssproget var naturligvis det franske. – Engageret og engagerende.

Konklusion.

Efter min bedste vurdering forbereder skolen eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Videre er det min opfattelse, at skolen udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Min vurdering er begrundet i et samvær med eleverne, iagttagelse af forholdet elever/lærere, samtaleformen og overværelse af timer i samfundsfag.

Jeg kan således konkludere, at skolen ud fra en helhedsvurdering giver en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Med venlige hilsner

Tapio Juhl

© 2017-2024 ved Øresunds Internationale Skole. Alle rettigheder forbeholdt. Øresunds Internationale Skole har licensrettighed til at bruge Applied Scholastics' TM (anvendt læring) undervisningsmetode. Applied Scholastics TM er et indregistreret vare- og servicemærke, ejet af ABLE Int. (Association for Better Living and Education International) og brugt med dets tilladelse.