Fagudbud

Skolens fagudbud

Bh. - 9. klasse: Dansk, regning/matematik, idræt, dansk som andetsprog og specialundervisning som behøvet.
1. - 9. klasse: Engelsk.
Bh. - 7. klasse: Musik.
Bh. - 8. klasse: Kunst.
4. - 7. klasse: Håndværk og design samt madkundskab.
Bh. - 5. klasse: Natur/teknik.
4. - 9. klasse: Historie.
6. - 9. klasse: Biologi, geografi, fransk, fysik/kemi og samfundsfag.
6. eller 7. klasse: Religion.

Folkeskolens afgangsprøve tilbydes efter 9. klasse, dog ikke i kristendom da skolen ikke underviser i kristendomskundskab.

Seksualundervisning er en del af undervisningen ved skolens sundhedsplejerske og i biologitimerne.

Færdselslære udføres af det besøgende færdselspoliti og gennem natur og teknikundervisningen på skolen.
Skolen vil som minimum i samfundsfag gennemgå FN´s menneskerettigheder i undervisningsforløbet i 7.- 9. klasse, hvor eleverne skal forstå vigtigheden af opfyldelse af menneskerettighederne for at opnå lighed og frihed for alle i et demokratisk samfund.
I samfundsfag vil eleverne også direkte lære om det danske samfunds demokratiske opbygning, om grundloven og om folketinget.

KONTAKT

Kontakt os, hvis du ønsker et møde, en rundtur på skolen eller hvis du har nogen spørgsmål: telefon 32598002 mail kontor@o-i-s.dk

Facebook png
Instagram png

© 2017-2024 ved Øresunds Internationale Skole. Alle rettigheder forbeholdt. Øresunds Internationale Skole har licensrettighed til at bruge Applied Scholastics' TM (anvendt læring) undervisningsmetode. Applied Scholastics TM er et indregistreret vare- og servicemærke, ejet af ABLE Int. (Association for Better Living and Education International) og brugt med dets tilladelse.