Vi er en friskole fra 2003, som underviser fra børnehaveklassen til og med 9. klasse. Vi er en mindre skole, hvor alle kender hinanden, og hvor vi forventer meget af vores elever. Det er vigtigt for os, at vores elever får mulighed for at vælge den ungdomsuddannelse, de ønsker efter 9. klasse. Dette opnår vi, idet vores elever opnår gode karakterer til afgangseksamen efter 9. klasse.

Vi arbejder altid med at fange eleven der, hvor eleven er rent uddannelsesmæssigt og uddanner dem trin for trin, så de virkelig forstår og kan bruge, det de lærer. I en del af undervisningen arbejder eleven i sit helt eget tempo, dvs. at læreren og eleven har mulighed for at sikre, at forståelsen er helt på plads.

Vi underviser på dansk men har en del mere engelsk, end hvad der normalt kræves i folkeskolen, så vores elever er meget dygtige til engelsk - se evt. vores karakterer under resultater og fakta.

Profil_1

Eleverne kommer meget på tur, i gennemsnit 7 ture om året, da vi mener, det er vigtigt, at de kan relatere deres lærdom til det virkelige liv.

Vi arbejder meget med, at eleverne er klar til at blive undervist, når de kommer til time. Blandt andet gennem arbejde med at eleverne har sunde madpakker, sunde snacks og sunde drikke med i skole. Og ved at eleverne skal have frisk luft i pauserne, dvs. de er altid ude i pauserne, på nær når det regner eller er ekstremt koldt. Vores sukkerpolitik er derfor ingen sukker i hverdagen, men tilladt ved specielle lejligheder.

Det er vigtigt for os, at eleverne føler sig trygge og ved, at der altid er en voksen, der kan og vil hjælpe dem. Vi har et tæt samarbejde med forældrene, og skulle det være nødvendigt, holder vi gerne ekstra forældremøder. Det er også altid muligt for forældrene at finde en lærer på skolen at tale med.

Hver elev er unik med deres specielle ideer, tanker, ønsker, holdninger og synspunkter, og det er vigtigt, at de bliver hørt og taget i betragtning. Da vi ved, at ros og anerkendelse giver barnet selvtillid og bevidsthed om egne evner, er det et af vores vigtige arbejdsområder.

KONTAKT

Kontakt os, hvis du ønsker et møde, en rundtur på skolen eller hvis du har nogen spørgsmål: telefon 32598002 mail kontor@o-i-s.dk

Facebook png
https://www.instagram.com/oresundsinternationaleskole/am png
f55a787979-OISbygning jpg

© 2017-2024 ved Øresunds Internationale Skole. Alle rettigheder forbeholdt. Øresunds Internationale Skole har licensrettighed til at bruge Applied Scholastics' TM (anvendt læring) undervisningsmetode. Applied Scholastics TM er et indregistreret vare- og servicemærke, ejet af ABLE Int. (Association for Better Living and Education International) og brugt med dets tilladelse.