Skolen har ført elever til folkeskolens afgangseksamen siden 2011.

For skoleåret 2023 har skolen haft et resultat på 9 i gennemsnit i afgangseksaminerne og gennemsnit i enkelte fag:
12 i samfundsfag mundlig
11,2, engelsk mundtlig
10,2 dansk mundtligt
9,4 naturfag mundtlig
9 matematik mundtlig
7 i dansk skriftlig fremstilling - stil.

Igennem de sidste 8 år har gennemsnittet i dansk mundtlig eksamen været 9,2 og i engelsk mundtligt 11,1

Gennemsnittet for de sidste 8 år i afgangseksaminerne er på (når alle eksaminer tæller en lige stor del):
alle fag 8,2
alle bundne fag 8,1
- et gennemsnit som både ligger over både Københavns kommune og landets gennemsnit.

Vi tror på vores elever og forventer meget af dem.

Se resten af afgangseksamenskaraktererne herunder, hvor du også kan se elevernes standpunkts-karakterer. Karakterer er jo, som vi alle ved, ikke alt, så læs endelig elevernes udtalelser under fanen ”udtalelser”, og få et indtryk af, hvordan det er og har været at gå på skolen og hvordan, det er gået skolens afgangselever på deres ungdomsuddannelser.
I følge lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne skal skolen offentliggøre "Elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse". Ved at trykke på dette link, kan du se hvad skolens elever, lavede 3 måneder efter afslutningen af 9. klasse på skolen.


http://statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/ReportViewer.aspx?%2fSSRS%2fEOU_overgang_til_3_mdr&rs:Command=Render&InstNr=101564

KONTAKT

Kontakt os, hvis du ønsker et møde, en rundtur på skolen eller hvis du har nogen spørgsmål: telefon 32598002 mail kontor@o-i-s.dk

Facebook png
https://www.instagram.com/oresundsinternationaleskole/am png

Karakterer: eksamen og standpunkt for 9. klasse.

Jun-23                   Eksamen karakteret     gennemsnit

Dansk                    mundtlig                        10.2
                              skriftlig                           5.7
Matematik                                                    5.4
Engelsk                 mundtligt                        11.2
Naturfag                                                       9.4
Matematik mundtligt                                9
Samfundsfag mundtlig                             12

Gennemsnit          alle fag                            9
                              bundne fag                     8.4

Juni            standpunktskarakterer  gennemsnit
                   2022 
Dansk         læsning                                 6.4
                    retstavning                           7
                    skriftlig fremstilling              7
                    mundtlig                               7.6
Matematik  færdighed                             8.6
                    problemløsning                    7.4
                    mundtligt                              7.4
Engelsk       mundtligt                              11.6
                    skriftlig                                  11.6
Fransk         skriftlig                                  8.6
                    mundtlig                                8.6
Fysik/kemi                                                 8.2
Biologi                                                        8
Geografi                                                     8.2
Historie                                                      10
Samfundsfag                                             10
Idræt                                                          8

Gennemsnit                                               8.6

Jun-22                   Eksamen karakteret     gennemsnit

Dansk                    mundtlig                        10
                              skriftlig                           6.5
Matematik                                                    8.5
Engelsk                 mundtligt                        11
Naturfag                                                       8
Fysik/kemi skriftlig                                       8.3
Fransk mundtligt                                          7.7

Gennemsnit          alle fag                            8.6
                              bundne fag                     8.8

Juni            standpunktskarakterer  gennemsnit
                   2022 
Dansk         læsning                                 6.1
                    retstavning                           7
                    skriftlig fremstilling              6
                    mundtlig                               7.7
Matematik  færdighed                             9.1
                    problemløsning                    7.4
                    mundtligt                              7.4
Engelsk       mundtligt                              9.5
                    skriftlig                                  8.7
Fransk         skriftlig                                  8.4
                    mundtlig                                7.7
Fysik/kemi                                                 8.3
Biologi                                                        8.7
Geografi                                                     7.1
Historie                                                      8.3
Samfundsfag                                             10
Idræt                                                          8.3

Gennemsnit                                               8

Jun-21                   Eksamen karakteret     gennemsnit

Dansk                    mundtlig                         10
                              skriftlig                            7
Matematik                                                    7.7

Engelsk                 mundtligt                        11
Naturfag                                                       8.5
Fysik/kemi skriftlig                                       8.4
Engelsk skriftlig                                            9.1
Gennemsnit          alle fag                            8.8
                              bundne fag                     8.2

Juni            standpunktskarakterer     gennemsnit
                   2021 
Dansk         læsning                                 6
                    retstavning                           7.7
                    skriftlig fremstilling              6.2
                    mundtlig                               8.1
Matematik  færdighed                             7.2
                    problemløsning                    6.4
                    mundtligt                              6.9
Engelsk       mundtligt                              9.6
                    skriftlig                                  9.1
Fransk         skriftlig                                  8.6
                    mundtlig                                8.5
Fysik/kemi                                                 8.1
Biologi                                                       7.7
Geografi                                                    8.4
Historie                                                      8.3
Samfundsfag                                             8.6
Idræt                                                          8

Gennemsnit                                               7.9

Jun-20                   Eksamen karakteret     gennemsnit

Dansk                    mundtlig                         7.3
                              skriftlig                           6.8
Matematik                                                    6.7
Engelsk                 mundtligt                        8.6
Naturfag                                                       7.8
Idræt                                                             8.4
Samfundsfag                                                8.3

Gennemsnit          alle fag                            7.7
                              bundne fag                     7.5

Juni            standpunktskarakterer     gennemsnit
                   2020 
Dansk         læsning                                 7
                    retstavning                           7.1
                    skriftlig fremstilling              6.6
                    mundtlig                               7.3
Matematik  færdighed                             6.8
                    problemløsning                    6.7
                    mundtligt                              6.3
Engelsk       mundtligt                              8.6
                    skriftlig                                  8.4
Fransk         skriftlig                                  7.4
                    mundtlig                                8.2
Fysik/kemi                                                 7.7
Biologi                                                       8.3
Geografi                                                    7.4
Historie                                                      7.9
Samfundsfag                                             8.3
Idræt                                                          8.3

Gennemsnit                                               7.5

Maj/juni 2019        Eksamenskarakterer     gennemsnit

Dansk                    skriftlig                           8.2 
                              læsning                           5.2                
                              retskrivning                    6.4
                              mundtlig                         8.8
Engelsk                 mundtligt                        11.6
Idræt                     mundtligt                        7.6
Matematik            problemløsning              7.6     
                             færdighedsregning         8.8 
Naturfag              mundtlig                          10.8
Engelsk                skriftlig                            9.6

Gennemsnit          eksamens karakterer
                              alle fag 2019                  9
Gennemsnit          eksamens karakterer
                              bundne fag 2019           9.3Juni            standpunktskarakterer     gennemsnit
                   2019
Dansk         læsning                                 6.4
                    retstavning                           5.8
                    skriftlig fremstilling              7.6
                    mundtlig                               8.4
Matematik  færdighed                             9.2
                    problemløsning                    7.4
                    mundtligt                              8.4
Engelsk       mundtligt                              9.4
                    skriftlig                                  9.6
Fransk         skriftlig                                  11.2
                    mundtlig                             undefined

Fysik/kemi                                                 9.6

Biologi                                                   undefined

Geografi                                                    9.6
Historie                                                      9.2
Samfundsfag                                             8.4
Idræt                                                          8.8
Projektopgave                                           7.4

Maj/juni 2018        Eksamenskarakterer     gennemsnit

Dansk                    skriftlig                           4.6
                              læsning                           4.4                
                              retskrivning                    5.3
                              mundtlig                         8.3
Engelsk                 mundtligt                       10.2
Samfundsfag        mundtligt                       8.3
Matematik            problemløsning              3.7    
                             færdighedsregning         5 
Naturfag              mundtlig                          5.3
Fysik/kemi           Skriftlig                            3.6


Gennemsnit          eksamens karakterer
                              alle fag 2018                  6.42
Gennemsnit          eksamens karakterer
                              bundne fag 2018           6.6

Juni            standpunktskarakterer     gennemsnit
                   2018
Dansk         læsning                                 5.8
                    retstavning                           5.5
                    skriftlig fremstilling              6.4
                    mundtlig                               8.3
Matematik  færdighed                             6.7
                    problemløsning                    4.6
                    mundtligt                              6.5
Engelsk       undefined                             9.3
                    undefined                          undefined
Fransk         skriftlig                                  8.7
                    mundtlig                                8.2

Fysik/kemi                                                 9.6

Biologi                                                       10.2

Geografi                                                    7.3
Historie                                                  undefined
Samfundsfag                                             8.4
Idræt                                                          10.2
Projektopgave                                           7.3

Maj/juni 2017        eksamenskarakteret     gennemsnit

Dansk                    skriftlig                           8.5
                              læsning                           7                
                              retskrivning                    5.75                                                  mundtlig                         9.6
Engelsk                 mundtligt                       12
Historie                 mundtligt                       7,75
Matematik            problemløsning              5.5 
                             færdighedsregning        6.25
Naturfag              mundtlig                         11
Fysik/kemi           Skriftlig                            5.8


Gennemsnit         alle fag 2017                   7.8  
eksamens karakterer

Gennemsnit          bundne fag 20178         8.1
eksamens karakterer  
06-17         standpunktskarakterer     gennemsnit
                   2017
Dansk         læsning                                 7.8
                    retstavning                           6.3
                    skriftlig fremstilling              7
                    mundtlig                               9.8
Matematik  færdighed                             6.8
                    problemløsning                    6
                    mundtligt                              6.8
Engelsk       mundtligt                              9.5
                    skriftlig                                  7.8
Fransk         skriftlig                                  6.8
                    mundtlig                                6.8

Fysik/kemi                                                 9.8

Biologi                                                       10.5

Geografi                                                    9.8
Historie                                                      7.8
Samfundsfag                                             10.5
Idræt                                                          5.5
Projektopgave                                          9.8

Maj/juni 2016        eksamenskarakteret     gennemsnit

Dansk                    skriftlig                           6.5
                              læsning                           9                
                              retskrivning                    6.3                                                    mundtlig                         9.6
Engelsk                 mundtligt                       12

Samfundsfag       Samfundsfag                  10,7
Matematik            problemløsning              6 
                             færdighedsregning         7.5
                             mundtlig                          7.7
Fysik/kemi           Mundtlig                          9.5
Gennemsnit         eksamens karakterer
                             2016                                8.5  
Juni 2016   standpunktskarakterer     gennemsnit
                   2016
Dansk         læsning                                 7
                    retstavning                           6.4
                    skriftlig fremstilling              8
                    mundtlig                               9.3
Matematik  færdighed                             9.4
                    problemløsning                    8.4                              mundtligt                              8.9
Engelsk       mundtligt                              9.9
                    skriftlig                                  11.7
Fransk         skriftlig                                  9.6
                    mundtlig                                9.6
Fysik/kemi                                                 8
Biologi                                                       9.3
Geografi                                                    7.9
Historie                                                      9.1
Samfundsfag                                             9.9
Idræt                                                          10.9
Projektopgave                                           10

                              eksamenskarakteret     gennemsnit
                               2015

Dansk                    skriftlig                           9.7
                              læsning                           5.4                
                              retskrivning                    7.0                                                      mundtlig                         9.7
Engelsk                 mundtlig                       11.7
Fysik/kemi            mundtlig                         8.8
Matematik            problemløsning              6.1
                             færdighed                       6.0
                             mundtlig                          7.7
Samfundsfag      mundtlig                           7.7 

Gennemsnit         eksamens karakterer
                             2015                                 8.0 
Juni 2015 9. standpunktskarakterer gennemsnit
klasse   

Dansk           læsning                                 8.0
                      retstavning                           8.0
                      skriftlig fremstilling              8.0
                      mundtlig                               8.0
Matematik    færdighed                             9.6
                      problemløsning                    9.1                                mundtligt                             10.0
Engelsk         skriftlig                                 10.4
                      mundtlig                               10.8
Fransk           skriftlig                                  8.4
                      mundtlig                                8.4
Fysik/kemi                                                   8.3
Biologi                                                         8.8
Geografi                                                      7.5
Historie                                                        7.8
Samfundsfag                                               10.0
Idræt                                                            10.5

                              eksamenskarakteret     gennemsnit
                               2014

Dansk                    skriftlig                           10.5
                              læsning                           7                
                              retskrivning                    8.25                                                  mundtlig                         11
Engelsk                 mundtlig                         11
Fysik/kemi            mundtlig                         7.5
Matematik            problemløsning              6.25
                              Færdighedsregning       6.25
Biologi                  mundtlig                          6.25 

Gennemsnit         eksamens karakterer
                             2014                                 8 
Juni 2014 9. standpunktskarakterer gennemsnit
klasse   

Dansk           læsning                                 7.6
                      retstavning                           8.2
                      skriftlig fremstilling              8
                      mundtlig                               7.4
Matematik    færdighed                             8.4
                      problemløsning                    7                                  mundtligt                             8.6
Engelsk         skriftlig                                 8.8
                      mundtlig                               10.4
Fransk           skriftlig                                 7.75     
                      mundtlig                               5
Fysik/kemi                                                  7.75
Biologi                                                         8.25
Geografi                                                      7.75
Historie                                                        8.25
Samfundsfag                                               9.4

                              eksamenskarakteret     gennemsnit
                               2013

Dansk                    Skriftlig                           6.7
                              Læsning                          4.9             
                              Rerskeivning                   6.2                                                    Mundtlig                          6.4
Engelsk                 Mundtlig                          8
Samfundstfag       Mundtligt                        8.5
Geografi                Skriftlig                           7.5
Matematik             Problemsløsning            7.2
                               Færdighedsregning       7.6
Fysik/kemi             Mundtlig                         6.1

Gennemsnit           eksamens karakterer
                               2013                               6.9

                              eksamenskarakteret     gennemsnit
                               2012

Dansk                    Skriftlig                           7
                              Orden                              7                
                              Rerskeivning                  5.4                                                    Mundtlig                         6,4
Engelsk                 Mundtlig                         9.4
Fransk                   Mundtlig                         7.4
Geografi                Skriftlig                           5.6
Matematik            Problemløsning               7
                              Færdighedsregning       8.2
Fysik/kemi            Mundtlig                          8

Gennemsnit          eksamens karakterer
                              2012                                 7.1
                              eksamenskarakteret     gennemsnit
                               2011

Dansk                    Skriftlig                          11
                              Orden                             7   
                              Læsning                         5.5       
                              Rerskeivning                  6.2                                                    Mundtlig                         8.25
Engelsk                 Mundtlig                         8.25
Historie                 Mundtlig                         9 
Biologi                   Skriftlig                           7.75
Matematik             Problemløsning             4.75
                               Færdighedsregning      7.75
Fysik/kemi             Mundtlig                        7.5

Gennemsnit           eksamens karakterer
                               2011                               7.55

© 2017-2024 ved Øresunds Internationale Skole. Alle rettigheder forbeholdt. Øresunds Internationale Skole har licensrettighed til at bruge Applied Scholastics' TM (anvendt læring) undervisningsmetode. Applied Scholastics TM er et indregistreret vare- og servicemærke, ejet af ABLE Int. (Association for Better Living and Education International) og brugt med dets tilladelse.